Lista szkół - Gmina Głuchów


Wybierz miasto:
szkoły Białynin
szkoły Głuchów
szkoły Janisławice
szkoły Michowice
szkoły Wysokienice
szkoły Złota

Gminne Przedszkole w Głuchowie
Plac Uniwersytecki 4
96-130 Głuchów
telefon: 0468157193
Liceum Profilowane
Plac Uniwersytecki 3
96-130 Głuchów
telefon: 0468157079
Policealna Szkoła dla Dorosłych
Plac Uniwersytecki 3
96-130 Głuchów
telefon: 0468157079
Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach
Janisławice 49
96-130 Janisławice
telefon: 0468157088
PUBLICZNE GIMNAZJUM W GŁUCHOWIE
RAWSKA 9
96-130 Głuchów
telefon: 0468157653
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach
32
96-130 Wysokienice
telefon: 0468157053
Szkoła Podstawowa im. Marcina Wasilewskiego w Głuchowie
Rawska 9
96-130 Głuchów
telefon: 0468157047
Szkoła Podstawowa w Białyninie
49
96-130 Białynin
telefon: 0468157069
Szkoła Podstawowa w Michowicach
Michowice 51
96-130 Michowice
telefon: 0468157011
Szkoła Podstawowa w Złotej
76
96-130 Złota
telefon: 0468157014
Technikum Rolnicze
Plac Uniwersytecki 3
96-130 Głuchów
telefon: 0468157079
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Plac Uniwersytecki 3
96-130 Głuchów
telefon: 0468157079
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
Plac Uniwersytecki 3
96-130 Głuchów
telefon: 0468157079

1